Сайвелл

Консалтингова компанія

Сайвелл

About

Про нас

Сайвелл – консалтингова компанія, що спеціалізується на наданні підприємствам послуг в галузі відбору та оцінки персоналу. Ми знаємо, як зменшити ризик того, що працівники прийматимуть погані рішення.

Компанію засновано в 2010 році. Наша професійна кваліфікація підтверджена дипломами та міжнародними сертифікатами. Фірмовий знак Сайвелл внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Сьогодні компанія продовжує розвиватися та зміцнювати свою репутацію як високоякісного і надійного консультанта.

Наші принципи

 • Компетентність. Ми знаємо свою справу, тому працюємо впевнено, з увагою до найменших дрібниць.
 • Неупередженість. Виконуючи роботу, ми уникаємо передчасних та заздалегідь сформованих висновків.
 • Конфіденційність. Ми зберігаємо конфіденційність інформації, одержаної від чи стосовно клієнта.

Галузі практики

Сайвелл допомагає своїм клієнтам знайти оптимальні способи розв'язання задач, що виникають в процесі управління людськими ресурсами. Поважаючи рішення наших клієнтів, ми підказуємо найкращі шляхи їх реалізації.

Індустрії

Ми маємо досвід консультування підприємств, що працюють у таких галузях:

 • Фінансова і банківська діяльність
 • Агропромисловий сектор
 • Будівництво
 • Автотрейдинг
 • Інформаційні технології
 • Готельний бізнес
 • Телекомунікації
 • Страхування

Компанія

Працівник

Посада

Схема роботи

Діагностика
На першому етапі наша мета - ідентифікація проблеми. У взаємодії з керівництвом компанії замовника ми детально вивчаємо проблему, з якою клієнт звернувся до нас. Ми уважно аналізуємо фактори й сили, які впливають на цю проблему, а також її зв’язок із загальними умовами діяльності клієнта. В процесі діагностики отримується певний обсяг даних, що необхідні для встановлення реальної ситуації.
Розробка рішень
Ми розробляємо рекомендації щодо шляхів вирішення проблеми, яку було діагностовано. Визначивши альтернативні варіанти рішення, ми вибираємо найкращу альтернативу з погляду можливості її здійснення, відповідності можливостям клієнта, ризику виникнення побічних реакцій, тощо. Консультаційні рекомендації подаються на схвалення замовнику.
Планування
Плануючи здійснення змін, ми складаємо детальний план впровадження нововведень. Програма впровадження враховує розподіл обов’язків консультанта та персоналу клієнта, потребу у навчанні, терміни здійснення змін, інструменти контролю, подолання опору змінам, тощо.
Реалізація
Ми зазвичай беремо дієву участь у впровадженні схвалених клієнтом змін. Ступінь участі залежить від обраного типу консультування та масштабу проблеми, що вирішується. У взаємодії з персоналом компанії-замовника, ми супроводжуємо впровадження нових інструментів і практик, адаптуємо їх до умов системи.

Типи консультування

Експертне консультування
Експертний консалтинг передбачає постановку конкретного завдання клієнтом і пошук оптимальних шляхів його вирішення консультантом, який має експертизу у відповідній галузі. Після проведення діагностики ми розробляємо рішення та рекомендації з їх упровадження, або безпосередньо виконуємо поставлене клієнтом завдання. При цьому роль замовника полягає тільки у забезпеченні необхідною інформацією та простором для виконання завдань.
Приклади консалтингових завдань:
 • Конкурсний відбір претендентів на посаду.
 • Індивідуальна оцінка топ-менеджерів.
 • Картування потенціалу працівників.
 • Оцінка чесності й сумлінності працівників.
 • Оцінка психологічного клімату в колективі.
 • Формування ефективних команд.
 • Незалежна оцінка результатів поліграф-тестування.
Навчальне консультування
У навчальному консультуванні ми надаємо замовнику теоретичну і практичну інформацію в формі семінарів, розбору певних ситуацій ("кейсів"), програм для підвищення персональної ефективності, майстер-класів, тренінгів. Клієнт вибирає програму навчання з пропонованого нами переліку. Спільно з керівництвом компанії-замовника ми формуємо навчальні групи і визначаємо формат навчання. Під час консультування ми формуємо у фахівців компанії вміння та навички, які дозволять їм в подальшому самостійно й ефективно вирішувати нові задачі.
Приклади консалтингових завдань:
 • Техніки інтерв'ювання.
 • Техніки оцінки чесності й сумлінності персоналу.
 • Основи психометрії.
 • Проведення центрів оцінки та розвитку (AC/DC).
 • Застосування поліграфа в управлінні людськими ресурсами.
 • Основи психології кадрової безпеки.
Процесове консультування
У процесовому консультуванні ми спільно з персоналом і керівництвом компанії-замовника впроваджуємо зміни в компанії клієнта, інтегруємо нові процеси та забезпечуємо їх підтримку у довгостроковому періоді. Це, наприклад, можуть бути нові стандарти та методики в галузі управляння людськими ресурсами, або системи зниження кадрових ризиків компанії.
Приклади консалтингових завдань:
 • Вдосконалення процесу відбору персоналу.
 • Впровадження системи кадрової безпеки компанії.
 • Впровадження системи психологічного супроводу персоналу.
 • Впровадження стандартів корпоративної етики.
 • Впровадження практики поліграфних перевірок персоналу.

Якщо у вас є запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами.

Наші фахівці

До ваших послуг – наш досвід та професійна кваліфікація.

Сергій Дурас

Сергій Дурас

Директор

Магістр психології, бакалавр права. Працював викладачем у Харківському національному університеті імені Каразіна. Був засновником та керівником Психологічної Служби ПриватБанку (2004-2010). Досвідчений інтерв'юер, сертифікований у США поліграфолог. Прийнятий до Американської асоціації поліграфологів (2006), Британської та Європейської асоціації поліграфологів (2007), комітету з судової психофізіології ASTM (2010), інституту Дж. Ріда (2011).
Спеціалізується на консультуванні в галузі оцінки чесності й сумлінності персоналу, психологічному профілюванні. Робочі мови: українська, англійська, російська.

Додаткові послуги

Компанія Сайвелл пропонує скористатись наступними послугами:

Psiwell Personnel Assessment

Оцінка персоналу

Інтерв'ювання

Використання спеціалізованих форматів інтерв'ю дозволяє нам визначити сильні сторони та негативні риси працівника, типові для нього способи поведінки, дізнатись про особливості професійного й життєвого досвіду, з'ясувати структуру мотивації та ін.

Оцінка за компетенціями

Ми оцінюємо трудовий потенціал працівника (його відповідальність, ефективність, професіоналізм, вміння працювати в команді та ін.) за допомогою формалізованих моделей компетентності. Така оцінка дозволяє визначити, наскільки поведінка, що проявляється працівником у робочих ситуаціях, відповідає цінностям компанії.

Центри оцінки (AC/DC)

Проведення центрів оцінки дозволяє нам оцінити працівників в умовах, максимально наближених до реальних. Така комплексна оцінка допомагає визначити сильні та слабкі сторони працівника щодо займаної \ планованої позиції, з'ясувати професійні особливості, виявити потенційні ризики.

Професіографія

Ми маємо значний досвід виділення і опису якостей людини, які допомагають або перешкоджають успішному виконанню тієї чи іншої роботи. Такий опис зазвичай оформлюється у вигляді психограми, а у прив'язці до певної професії - у вигляді професіограми.

Психологічне тестування

З метою отримання вірогідних відомостей про особистісно-професійні якості кандидатів ми застосовуємо ситуаційно–поведінкові тести, особистісні тести, тести на інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, рівень емоційного інтелекту (MSCEIT, RMET).

Моделювання ситуацій

Створюючи штучні, але близькі до реальних умов ситуації, ми оцінюємо гнучкість, стиль роботи, можливості самовладання кандидатів і співробітників за методом оперативного експерименту.

Psiwell Individualised Occupational Development

Професійний розвиток

Формування команд

Якщо група талановитих людей зібралася разом, це ще не гарантує високих результатів їх спільної діяльності. Ми допомагаємо формувати ефективні команди - групи, в яких кожен учасник посідає те місце, яке відповідає його здібностям та можливостям, кожен почуває себе значущим та незамінним.

Оцінка за методом 360°

Ми оцінюємо працівників за методом "360°". Це погляд на працівника з різних точок зору. Надалі результати оцінки стають основою для розробки програми індивідуального розвитку співробітника.

Картування потенціалу

Ми детально досліджуємо і картуємо потенціал менеджерів, фіксуючи усі істотні позитивні та негативні характеристики з використанням таких методів, як анкетування, тестування, інтерв'ювання, порівняння парами та ін.

Типізація поведінки

На замовлення клієнта ми створюємо списки описів "правильної" й "неправильної" (бажаної й небажаної) поведінки працівників у принципово важливих робочих ситуаціях. Надалі ці описи використовуються керівниками, зіставляються з реальною поведінкою працівника в процесі внутрішньої оцінки ділових якостей співробітників.

Врегулювання конфліктів

Вивчаючи поведінку учасників конфліктних відносин, ми виявляємо типові реакції, які реалізуються у конфліктних ситуаціях. На наступному етапі ми коригуємо негативні патерни, неефективні стратегії організаційної поведінки та вказуємо шлях виходу із конфліктної ситуації.

Розвиток асертивності

Ми тренуємо вміння відстоювати свої кордони, захищати свої інтереси й цілі, зберігаючи повагу до інших людей як одну з ключових навичок ефективної поведінки керівників в умовах робочої обстави.Оцінка цілісності

Оцінка чесності й сумлінності персоналу

Бізнеси складаються з окремих людей, яким притаманні спільні вади. На жаль, непорядність працівників - досить поширене явище. Особливо за умов, які провокують вчинення людьми неетичних та непрофесійних дій. Ми знаємо, як суттєво зменшити ризик того, що працівники прийматимуть погані рішення.

Ми оцінюємо морально-психологічну складову професійної придатності кандидатів на заміщення вакантних посад, а також випробовуємо осіб, які вже працюють. Виявляючи неправдивість тверджень працівника щодо власних вчинків в минулому, ми визначаємо ймовірність схожої неетичної поведінки в майбутньому.

Psiwell Honesty and Integrity Assessment

Поліграф (детектор брехні)

Проведення випробувань
Ми проводимо всі види випробувань на поліграфі: скринінгові при прийомі на роботу, періодичні, ситуативно зумовлені перевірки, випробування під час внутрішніх розслідувань та ін. Наш поліграфолог має більш ніж десятирічний досвід роботи та кваліфікацію найвищого рівня. Під час проведення випробувань ми використовуємо професійний поліграф виробництва Stoelting Co. Дізнатися детальніше ..
Розробка документації
Ми маємо великий досвід розробки нормативної документації, яка необхідна для впровадження на підприємствах системи поліграфологічного тестування з урахуванням політики та настанов міжнародних та регіональних стандартів (ASTM, APA, ін.).
Контроль якості
Ми проводимо незалежну оцінку якості наявних результатів поліграф тестування. На замовлення клієнта ми виконаємо дослідження наданих матеріалів та сформулюємо висновок щодо їх надійності, спираючись на об'єктивні та міжнародно визнані критерії якості інструментальної детекції брехні.
Переклад літератури
Ми здійснюємо переклад професійної поліграфологічної літератури з англійської мови на українську. Такий переклад виконується виключно фахівцями у цій галузі, зі збереженням відповідності термінології та передачею інформації без спотворення.
Навчання поліграфологів
Ми готуємо поліграфологів (фахівців з детекції брехні) за міжнародними стандартами ASTM. Ми навчаємо надійних, перевірених часом методик, спираючись на первинні джерела та значний практичний досвід. Дізнатися детальніше ..
Підвищення кваліфікації
Ми здійснюємо перепідготовку поліграфологів, які певний час не займалися практичною роботою, або потребують оновлення знань, освоєння сучасних методів інструментальної детекції брехні. Сайвелл також пропонує короткострокові навчальні програми, курси підвищення кваліфікації, тренінги та семінари.