Навчання поліграфологів

Курс базової підготовки, семінари, підвищення кваліфікації.
Опубліковано 21 грудня 2016 р.

Переваги школи Сайвелл

Олдскул
Ми навчаємо надійних, перевірених часом методик інструментальної детекції брехні, а саме: Relevant-Irrelevant technique (Keeler, 1930), Modified General Question Technique (Reid, 1947), Guilty Knowledge Test (Lykken, 1959), Zone Comparison Technique (Backster, 1963), Air Force Modified General Question Technique (USAMPS, 1968), Arther Technique (Arther, 1984), Federal Zone Comparison Technique (DoDPI, 1994), Directed-Lie Screening Test (DoDPI, 1995), Utah ZCT Technique (Raskin & Kircher, 1997). Виклад теоретичного матеріалу спирається на первинні джерела.
Знання "з першої руки"
Ми вчилися роботі з поліграфом у живому спілкуванні з кращими поліграфологами світу. За нами - безперервна традиція усної передачі знань від одного покоління професійних поліграфологів до іншого. Досвід, що передається у такий спосіб, є надзвичайно важливим.
Практична підготовка
Наш стиль навчання поліграфологів базується на поєднанні ґрунтовної теоретичної підготовки з доведенням до автоматизму окремих технічних прийомів. Найкраще вчимося на основі власного досвіду, тому особливий наголос ми робимо на практиці.
Відповідність стандартам
Наша програма підготовки поліграфологів орієнтована на чинні міжнародні стандарти (ASTM) і добре адаптована до специфічних потреб України.
Безперервне навчання
Ми здатні забезпечити якісне та інтенсивне оновлення знань і умінь на різних стадіях професійного розвитку фахівців з інструментальної детекції брехні. Окрім базової підготовки поліграфологів, Сайвелл реалізує короткострокові навчальні програми, курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, техніко-казуїстичні семінари.

Курс базової підготовки поліграфологів

Початкова підготовка - це процес формування спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання обов'язків поліграфолога. Навчання ведеться у формі лекцій та практичних занять. Підготовка також передбачає імітаційні вправи, розбір ситуацій, контрольні роботи. Оцінка рівня знань і навичок слухачів по закінченні первинного навчання здійснюється шляхом проведення екзамену. Слухачам, які вдало склали екзамен, видається Свідоцтво про завершення курсу підготовки. Успішне завершення навчання гарантує здатність випускника самостійно та якісно проводити основні типи випробувань на поліграфі.

Підготовка поліграфологів, 2009

2009 р.

Підготовка поліграфологів, 2009

2009 р.

Підготовка поліграфологів, 2009

2009 р.

Підготовка поліграфологів, 2009

2009 р.

Підготовка приватно практикуючих фахівців

Слухачам, які мають змогу навчатися з відривом від роботи, пропонується наступний графік: тривалість курсу - один рік; обсяг - 320 аудиторних годин і 80 годин самостійної роботи. Програма складається з 4 навчальних модулів, один модуль - 2 тижні. Курс початкової підготовки поліграфологів розпочинається у вересні кожного року. Заняття проводяться з 9:00 ранку до 6:00 вечора. Навчальні групи формуються чисельністю до 10 осіб, що дозволяє наблизити навчальний процес до умов індивідуального навчання та забезпечує високі результати.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів для підприємств

Сайвелл має значний досвід професійної підготовки поліграфологів на підприємствах. Залежно від бажання замовника первинна професійна підготовка штатних поліграфологів може мати різну спрямованість — від орієнтації на підготовку вузькоспеціалізованих фахівців, які здатні проводити один—два конкретні типи випробувань, до орієнтації на довгострокові інтереси підприємства (підготовка фахівців широкого профілю). Термін початкової професійної підготовки поліграфологів на підприємствах зазвичай не перевищує обсягу 250 годин.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

Підготовка поліграфологів, 2011

2011 р.

План базового курсу

Підготовка здійснюється шляхом курсового або індивідуального навчання. При курсовому навчанні безпосередньо на виробництві теоретичний курс слухачі вивчають у групах загальною чисельністю до 20 осіб, а практичне навчання проводиться на індивідуальних робочих місцях. При індивідуальному навчанні слухач вивчає теоретичний курс і проходить практику на своєму робочому місці під керівництвом інструктора.

Назви складових програми, модулів Кількість годин
Історія та еволюція психофізіологічної детекції брехні 8 годин
Правила і прийоми випробування на поліграфі 20 годин
Комп’ютеризовані поліграфні системи 10 годин
Класифікація та окремі формати поліграфологічних тестів 40 годин
Передтестова бесіда 20 годин
Післятестова бесіда 30 годин
Правила побудови тестових запитань 32 години
Психологічні та фізіологічні аспекти інструментальної детекції брехні 40 годин
Інтерпретація результатів випробування на поліграфі 20 годин
Виявлення та подолання протидії в ході випробування 2 години
Розкриття імітованих злочинів за допомогою поліграфу 80 годин
Юридичні аспекти діяльності поліграфолога 4 години
Професійна етика поліграфолога 4 години
Процедури контролю якості 6 годин
Кваліфікаційні іспити 4 години
Аудиторні заняття 320 годин
Самостійна робота 80 годин
Підготовка поліграфологів, 2012

2012 р.

Підготовка поліграфологів, 2012

2012 р.

Підготовка поліграфологів, 2012

2012 р.

Підготовка поліграфологів, 2012

2012 р.

Вартість навчання

Вартість навчання громадян України коштом фізичних та юридичних осіб по програмі підготовки приватно практикуючих фахівців складає __.____ ₴. Вартість первинної професійної підготовки поліграфологів на підприємствах встановлюється на час укладання договору, після затвердження специфічного навчального плану. Орієнтовна вартість програми обсягом 160 годин становить __.____ ₴. Форми оплати: 100% попередня оплата або 50% попередня оплата, решта – після завершення курсу. Знижки: 5% - 2 учасники від компанії; 10% - три й більше учасників від компанії. Оплата здійснюється в національній валюті України.

Підготовка поліграфологів, 2014

2014 р.

Підготовка поліграфологів, 2014

2014 р.

Підготовка поліграфологів, 2014

2014 р.

Підготовка поліграфологів, 2014

2014 р.

Повернення / Відшкодування

Якщо навчальний курс скасовується, кошти, отримані Сайвелл за договором від спонсора особи, будуть повернуті в повному обсязі. При невиконанні навчального плану, а також за порушення внутрішнього розпорядку курсів слухач відраховується з видачею довідки. Якщо студент відрахований, або сам припиняє навчання з якоїсь причини, кошти, отримані за договором від спонсора особи, будуть повернуті у відповідності з такою пропорційною шкалою:

Відсоток відвідуваності Відшкодування
10% або менше 90%
11-29% 70%
30-50% 50%
Більше, ніж 50% Без відшкодування
Підготовка поліграфологів, 2015

2015 р.

Підготовка поліграфологів, 2015

2015 р.

Підготовка поліграфологів, 2015

2015 р.

Підготовка поліграфологів, 2015

2015 р.

Перепідготовка поліграфологів

Програма орієнтована на фахівців, які певний час не займалися практичною роботою, або потребують оновлення знань, освоєння сучасних методів інструментальної детекції брехні. Прискорена професійна підготовка здійснюється на основі здобутого раніше кваліфікаційного рівня та набутого практичного досвіду. Це п'ятиденний курс, загальна тривалість - 40 годин. За бажанням слухачів, навчання може проводитися у пообідній час. Після закінчення навчання слухачі отримують сертифікат Сайвелл. Потрібно мати ноутбук з налаштованим програмним забезпеченням Stoelting, Axciton, Limestone або Lafayette. Зміст курсу включає наступні теми, але не обмежується ними:

 • Чинні стандарти якості послуг інструментальної детекції брехні.
 • Методологія проведення випробувань кандидатів на роботу.
 • Методологія періодичних перевірок працюючого персоналу.
 • Сучасні методики скрінінгових перевірок: DLST, AFMGQT.
 • Методики Utah Zone, Utah MGQT, Federal Zone, CIT, SPOT.
 • Системи "ручної" і комп'ютеризованої оцінки результатів.
 • Порівняльні характеристики поліграфів CPSpro, LX5000, Paragon.

Тлумачення поліграм

Інтерпретація поліграм - ключове вміння, без опанування якого неможливо виконувати роботу поліграфолога. Практикуючим фахівцям, які мають бажання вдосконалити навички витлумачення поліграм, пропонується інтенсивна короткотермінова програма, присвячена ручній оцінці. Основу програми становлять теми, пов'язані з маркуванням поліграм, класичними та сучасними підходами до оцінки, науково обґрунтованими алгоритмами аналізу результатів випробування на поліграфі. Програма включає теоретичний матеріал, закріплення якого досягається шляхом вирішення практичних завдань. Супроводжується численними візуальними матеріалами, прикладами. Це дводенний курс, загальна тривалість - 16 годин. Потрібно мати ноутбук з налаштованим програмним забезпеченням Stoelting, Axciton, Limestone або Lafayette.

Підготовка поліграфологів, 2016

2016 р.

Підготовка поліграфологів, 2016

2016 р.

Підготовка поліграфологів, 2016

2016 р.

Підготовка поліграфологів, 2016

2016 р.

Поліграф Stoelting

Computerized Polygraph System Pro™ - це гнучка комп'ютеризована поліграфна система, яка поєднує в собі точність поліграфу Stoelting з широкими можливостями програмного забезпечення Fusion. Вона надає користувачеві повний набір інструментів, що необхідні для ефективного проведення поліграфологічних тестів, оцінки їх результатів та підготовки звітів. Сайвелл пропонує курс для поліграфологів, які планують перейти до використання CPSpro, маючи досвід роботи з поліграфом іншої марки. Курс забезпечує поглиблене вивчення особливостей, зумовлених конструкцією поліграфа Stoelting і специфікою його програмного забезпечення.

Інструктор допоможе слухачам освоїти прийоми, які полегшують роботу з програмним забезпеченням поліграфа, уникаючи типових помилок, які трапляються під час самостійного освоєння Fusion. Навчання здійснюється на базі типової конфігурації CPSpro. Демонстраційну версію Fusion з навчальною метою буде інстальовано на комп'ютер кожного зі слухачів. Після закінчення навчання слухачі отримають сертифікати, які засвідчують фаховість у використанні CPSpro Fusion. Це одноденний курс, загальна тривалість - 8 год. Потрібно мати ноутбук з операційною системою Windows та Microsoft .NET Framework.

Інтерв'ю та дізнання

Інтерв'ювання є необхідною складовою діяльності поліграфолога, де б він не працював. Метою інтерв'ю є отримання необхідної інформації про будь-які обставини, що мають значення по справі, а також про індивідуальний розвиток, інтелект, психічний стан тестованої особи. Професійно сплановане і проведене інтерв'ю перед випробуванням на поліграфі дає змогу чітко сформулювати питання тестів, визначити правильну тактичну лінію. У свою чергу, конфронтаційна співбесіда є дієвим засобом, який дозволяє отримати зізнавальні показання, підтвердити та конкретизувати негативні результати випробування на поліграфі.

Від оволодіння навичками інтерв'ювання значною мірою залежить успішна робота поліграфолога. Окремі елементи технік інтерв'ювання є необхідною складовою діяльності практикуючого юриста, співробітника служби безпеки, адвоката, психолога, рекрутера. Сайвелл пропонує інтенсивну короткострокову програму, присвячену технікам інтерв'ювання, їх практичному використанню в оцінюванні персоналу та проведенні внутрішніх розслідувань. Це дводенний курс, загальна тривалість - 16 год. Програма охоплює наступні теми:

 • Інтерв'ю та допит: принципові відмінності.
 • Розробка плану інтерв'ю, підготовка до інтерв'ювання.
 • Поширені помилки під час інтерв'ю. Упередження та стереотипи.
 • Встановлення рапорту, досягнення первинної співзвучності.
 • Активне вислуховування, техніка "рухливої уваги".
 • Техніки актуалізації забутого в пам'яті співрозмовника.
 • Постановка питань, перефразування, використання пауз.
 • Виявлення суперечностей у відповідях, виявлення прихованого контексту.
 • Основні типи заперечень. Техніки відповідей на заперечення.
 • Спровоковане спостереження під час інтерв'ю.
 • Конфронтаційна техніка, викриття неправдивих свідчень.
 • Поширені техніки інтерв'ювання та отримання зізнавальних показань.
 • Особливості проведення інтерв'ю у дистанційному режимі.
 • Особливості інтерв'ювання малолітньої особи.